Portfolio

Direct mail (DM) is nog altijd een effectieve tool. Een goede DM valt direct op en genereert respons. Met een combinatie van pakkend beeld en krachtige tekst verleiden we de ontvanger van de DM tot actie.

Opvolging met een telemarketingactie kan de respons op de DM verder vergroten. Vandermeer visuele communicatie verzorgt direct mail compleet: van concept tot fulfilment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct mail / DM

 

Mix  |  Logo  |  Huisstijl  |  Direct mail  |  Advertentie  |  Posters  |  Website  |  Mobile app  |  Branding  |  Magazine  |  Boeken